Chiêu sinh khóa học online tháng 10

Ads Example

Chiêu sinh LỚP BÁN HÀNG ONLINE Khóa tháng 10

Chiêu sinh LỚP BÁN HÀNG ONLINE Khóa tháng 10 . Học kèm cập CẦM TAY CHỈ VIỆC trực tiếp BẢO ĐẢM LÀM ĐƯỢC VIỆC hiệu quả mới nhận tiền, nội dung: Nội dung khóa học bán hàng Online từ A đến Z: . Buổi 1 : Tổng quan về Marketing Online Buổi 2 : Nghiên cứu thị trường &a… Đọc thêm

Thông báo chiêu sinh lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG khóa K28

Thông báo chiêu sinh lớp KẾ TOÁN TRƯỞNG (Khóa K28) Thông tin KHAI GIẢNG các khoá học KẾ TOÁN TRƯỞNG (Khoá K28) 1- Kế toán trưởng doanh nghiệp; 2- Kế toán trưởng đơn vị Hành chính, Sự nghiệp. ⏰ Thời gian học: 2 tháng (dự kiến học các tối 2, 4, 6 hàng tuần và ngày cuối… Đọc thêm